Galerijní animace

02.03.2018 21:53

Galerijní animace je program, který se uskutečňuje se skupinou žáků v prostorách galerie výtvarného umění (v tomto případě ve výstavních prostorách ZUŠ Moskevská, Most) a  souvisí s konkrétní výstavou výtvarných děl. Při takovém programu nejsou návštěvníci osamocenými pozorovateli vystavených prací, ale stávají se účastníky workshopu (zážitková pedagogika), jehož prostřednictvím mohou nahlédnout "pod pokličku" umění. Průvodcem při této aktivitě bývá obvykle "starší kamarád"  - student výtvarného oboru. S dětmi realizuje "oživující" činnosti, při nichž pracují s konkrétním vizuálním materiálem nebo předměty a vytvářejí dílčí výtvarné etudy. Ty svým principem, technologií nebo obsahovým zaměřením navazují na sledované výtvarné dílo. V průběhu akce je podněcována kreativita a nápaditost. Naše škola se opět zapojila do programu galerijních animací ZUŠ Moskevská Most, protože má s jejich akcemi z minulosti výborné zkušenosti. V roce 2018 využila jejich nabídku J. Klimecká se 2. B a B. Hamouzová se 6. A, 6. B a 7. A.

TERMÍNY AKCÍ

19. 3. 2018, 11. 10 - 13. 10, Komplementární barevnost - 6. A

16. 4. 2018, 11. 10 - 13. 10, Abstrakce krasohledu - 7. A

30. 4. 2018, 11. 10 - 13, Galerijní animace - 6. B

Reporty o akcích najdete najdete na Kompostu online bezprostředně po jejich realizaci.