Krušné hory - domov můj

15.01.2014 11:00

2. a 4. 12. 2013 se žáci VS zúčastnili besed, pořádaných vzdělávacím a rekreačním centrem Lesná v rámci projektu "Krušné hory - domov můj". Cílem projektu je seznámit děti Ústeckého kraje s oblastí Krušných hor - s jejich přírodou, těžbou, osídlením, historií, řemesly. Úkolem dětí bylo uplatnit znalosti získané v besedách ve vědomostních testech a prezentovat téma, které bylo hlavní náplní jejich besedy, prostřednictvím výtvarného sdělení. 17. 1. 2014 bylo zástupci střediska Lesná vyhodnoceno snažení všech tříd. Nejlépe si s úkoly poradila třída 8. A, druhá byla 8. B, třetí příčku obsadila 7. B. Gratulace!

OFICIÁLNÍ STRÁNKY PROJEKTU na webu CL

FOTOREPORTÁŽ Z PROJEKTU NA NAŠÍ ŠKOLE

FOTOGALERIE VÝTVARNÝCH PRACÍ

Na webových stránkách CENTRUM LESNÁ o nás napsali