Historie KOMPOSTU v datech

29.10.2011 22:26

říjen 1999 - vznikl název školního časopisu

říjen 2000 - vydávání Kompostu podpořeno částkou 15000,-Kč darovací komisí Chemopetrolu

duben 2004 - Kompost se zapojil do  soutěže školních časopisů společnosti Transgaz.

červen 2004 – na adresu Kompostu přišly pochvalné dopisy z amerického Bostonu a anglického Brightonu.

září 2004 – více než polovinu tohoto čísla vytvořila samostatně redaktorka Maruška Musilová..

leden 2005prodejní číslo Kompostu. Výtěžek 6 094, - Kč byl poslán na pomoc obětem vlny Tsunami v jihovýchodní Asii. V souvislosti s touto humanitární akcí vyšly o Kompostu dva články v Deníku Mostecka (19. 1. 2005 a 2. 2. 2005). Naše škola dostala děkovný dopis od primátora města Most.

červen 2005 - Kompost  zveřejnil pochvalný dopis od zoologa, biologa a ochránce přírody pana Herberta Tichého z Loun, který přišel na jeho adresu.

leden 2006 – Kompost se zapojil do soutěží projektů MUS v rámci Programu podpory regionu. Cílem bylo získat notebook pro práci redakce. Poprvé vyšlo celobarevné číslo časopisu, tištěné na barevné laserové tiskárně v nově zařízené  počítačové učebně.

červen 2006téměř polovinu tohoto čísla zaplnili žáci nižšího stupně a jejich paní učitelky

duben 2007 – na literárních stránkách Kompostu začal vycházet seriál Dokonči příběh.., který vymyslela paní učitelka Mrvíková

červen 2007 – Kompost přinesl podrobné info o zatím největším projektu celého VS – „Výprava do pravěku“. Podobný článek společně s foty žáků naší školy vyšel také v celostátním časopise „Moderní vyučování“.

listopad 2007, leden 2008 – v GaleriiF byly zveřejněny fota z akce „Malování na plot“ u Tesca.

leden 2008 – Kompost otiskl exkluzivní rozhovory s Ježíškem, Dědou Mrázem a Santa Klausem

červen 2008 – v časopise reportáže a fotky ze tří důležitých akcí školy (projekt „Netradiční olympiáda“, Dětská portfolia, karneval v Budvě)

duben 2009 – vyšlo jubilejní číslo Kompostu

září 2009 – vyšlo slavnostní číslo k oslavám padesátého výročí založení školy

leden 2010 – vyšlo poslední číslo Kompostu před více než roční přestávkou (garant zaneprázdněn jinými projekty, chabá spolupráce dětí)

září 2011 – v rámci volitelného předmětu Školní časopis začíná vznikat nová podoba „papírového“ Kompostu po vedením nového garanta

listopad 2011 – na svět se dere elektronická podoba časopisu Kompost