Výtvarná soutěž "Člověk v přírodě"

06.03.2013 08:00

Člověk v přírodě

Jakou roli hraje člověk v přírodě? Užívá přírodu s citem a respektem anebo ji zneužívá a ničí? K tématu člověka v přírodě se výtvarně vyjadřovali žáci šestých a sedmých ročníků, tj. 2. kategorie  soutěže, kterou vyhlásila na leden – únor 2013 Galerie výtvarného umění v Mostě.

Ještě předtím, než si zástupkyně mostecké galerie převzala 6. 3. 2013 vybrané práce, proběhlo u nás školní kolo. Pro porotu složenou z devíti učitelů vyššího stupně bylo hodnocení obrázků pěkným uměleckým zážitkem, ale také těžkou dřinou. 23 prací, které postoupily do užšího výběru (tj. určené pro poslání do okresního kola), si navzájem tak silně konkurovalo, že bylo téměř nemožné vybrat z nich 3 díla, jejichž tvůrci stanou „na bedně“. Po dlouhém dohadování bylo rozhodnuto takto:

  1. místo:   Veronika SHRBENÁ, 7. B
  2. místo:   tým žáků 6. B (SOCHOR, KUČEROVÁ,  HRACHOVÁ, KÜLWEINOVÁ)
  3. místo:   Kateřina HRACHOVÁ, 6. B
  4. místo:   Terka JONÁŠOVÁ, 7. B (obě její práce)
  5. místo:   Bára AUGUSTÍNOVÁ, 6. B

GALERIE

Všem třiadvaceti obrázkům samozřejmě přejeme, aby v okresní soutěži uspěly. Nejlépe hodnocené práce bude možné vidět na stránkách GVU v Mostě a také na výstavě v galerii.