Bludičky

01.04.2015 20:31

BLUDIČKY -  bludničky, světla, světýlka, jsou pohyblivé světelné úkazy, vídané v bažinatých terénech a lesích, většinou v podobě drobných plamínků. Vznikají pravděpodobně samovznícením bahenního plynu – metanu (tj. hlavní součást ZEMNÍHO PLYNU), který hoří namodralým plamenem. V pohádkách, pověrách, pověstech a bájích byli bludičky považovány za nepokojné duše zemřelých nebo skřítky. Byly jim připisovány kladné i záporné vlastnosti.

Redaktoři časopisu úkol dostali nelehký úkol - vypořádat se s tématem BLUDIČKA.

UKÁZKA POVÍDKY 1  ZDE

UKÁZKA POVÍDKY 2  ZDE