Problémy v kostce

jsou do malé krychličky přehledně svázaná témata negativních společenských (šikana, kriminalita, kouření, alkoholismus, drogy, gamblerství...) nebo osobnostních (různé fobie, malé sebevědomí, agresivita, deprese...) patologických jevů. Nechybí ani hledání cest, jak z toho ven.