Literární doupě

V Literárním doupěti přebývají povídky, básně, úvahy a pohádky redaktorů i čtenářů - vašich současných i minulých školních kolegů - a spolu s nimi i  články, které mají na bydlení v literárním doupěti také právo. Třeba drby ze života spisovatelů, doporučení na super knížky, slovníčky zajímavých slov, jazykové hříčky, jazykolamy...