Egypt

10.09.2004 19:35

Výtvarná výchova na vyšším stupni ZŠ J. Arbesa se nespokojuje s běžnými, tradičními postupy. Snaží se hledat nové výtvarně výchovné prostředky. Mezi těmi vystupuje do popředí promyšlená skladba na sebe navazujících úloh, týkajících se jednoho tématu. Taková řetězení vytváří buď jednoduché celky (výtvarné řady) anebo složitější komplexy (výtvarné projekty). "EGYPT" je ilustrací jednoho takového bloku.

GALERIE