GALERIJNÍ ANIMACE

03.11.2016 11:30

"Galerijní animace jsou oživující aktivity, při nichž je dílo kladeno do nových kontextů. Umění je zprostředkováno prostřednictvím zážitku, tvořivé činnosti a diskuse. Návštěvníci skrze vlastní prožitek dospějí k vlastnímu uměleckému projevu. " Co se skrývá za tímto odborným popisem, zjistila parta našich šesťáků při návštěvě podzimní výstavy žáků výtvarného oboru ZUŠ v Moskevské ulici. Pracovní listy, které děti dostaly hned v úvodu, vyžadovaly plné soustředění. Nedovolily prolétnout výstavou jak v rychlíku, vyžadovaly sledovat každý detail. Po zhodnocení toho, jak se jednotlivci utkali se svými úkoly, následovala ještě vlastní kreativní činnost. Akce ukázala nové cesty, kterými je možné se vydat při návštěvě výstav výtvarného umění.

FOTOGALERIE