MÁ VLAST

07.05.2018 08:00

Mezioborové vztahy na vyšším stupni ZŠ J. Arbesa se realizují prostřednictvím celoročních projektů. Projektové vyučování je nejkomplexnější vyučovací metodou -  může absorbovat celou řadu jednodušších metod, podporuje celistvé vnímání světa. Je s ním spjata podnikavost, aktivita a spoluzodpovědnost žáků. Proto je důležitým aspektem moderní výuky. Na vyšším stupni ZŠ J. Arbesa se už deset let točí stále dokola čtyři náměty - Pravěk, Olympiáda, Barevný svět, Má vlast. Tento cyklus zaručuje, že nikdo ze žáků VS se nezúčastní žádného projektu dvakrát a zároveň umožňuje organizátorům odstraňování "miminkovských" chyb a stálé zdokonalování. Unikátní vyučovací metoda směřuje každoročně ke konkrétnímu výstupu. Tím je k danému tématu naplánovaný tvořivý, činnostní den na konci školního roku. Aktivity zmíněného dne vznikají s ambicí, přiblížit se co nejvíce k reálnému životu. Integrují v sobě různé vědomosti, dovednosti a další složky klíčových kompetencí, které si žáci v průběhu projektu měli osvojit a natrénovat.
Letošní projektové dopoledne bylo "třešničkou na dortu" nazvaném "Má vlast". To, že šlo zároveň o přesnou trefu do stého výročí vzniku České republiky, bylo pouhopouhou náhodou. Avšak náhodou, která významně přispěla ke změně struktury i estetiky projektového dne. Pro žáky byla připravena procházka jednotlivými etapami historie ČR, od roku 1918 až do současnosti. Na každém stanovišti vítali děti učitelé v dobových kostýmech, adekvátních pro určitou etapu dějin naší vlasti. Měli pro ně připraveny prezentace, úkoly, hry a soutěže. Žáci byli vrženi do nové situace, ve které se museli zorientovat a za pomoci předchozího studia se s ní vypořádat. V té chvíli se ukázaly největší přínosy projektového vyučování: nevede k pouhému memorování, ale poskytuje příležitost k praktickému a kreativnímu řešení úkolů, nutí ke spolupráci a převzetí odpovědnosti za výsledky práce. Letošní dobře promyšlený projekt splnil svůj účel a významně zpestřil výuku všech předmětů na naší škole.

FOTOGALERIE