Mail Art - Dopisní obálka jako poselství míru (7. ročník)

26.01.2015 08:00

Holokaust (holocaust), Židy označován také jako šoa, je systematické a státem posvěcené pronásledování a hromadné vyvražďování „nežádoucích“ etnických, národnostních, rasových, sociálních, náboženských a politických skupin. Pojem holocaust je nejčastěji spojován s nacistickou genocidou Židů. V období druhé světové války bylo vyvražděno kolem 6-ti milionů Židů. Celosvětový počet obětí holocaustu během historie lidstva však čítá až 17 milionů lidí.

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti připadá na 27. leden. Žáci sedmých ročníků se však s touto tématikou seznámili už v prosinci 2014 během projektu „Mail Art – dopisní obálka jako poselství míru“.

Mail Art (poštovní umění) je umělecký směr založený na přeměně běžné dopisní obálky v umělecké dílo. Důležité je, aby toto výtvarné dílo mělo adresáta, kterému chceme poslat významné sdělení prostřednictvím pošty. Volba výtvarné techniky závisí na autorovi. Obvykle to bývají techniky spojené s běžně používanými médii (pastel, akvarel, pohlednice, papíry, koláž nalezených či recyklovaných obrázků nebo objektů, známek a maleb). Méně obvyklý Mail Art může ale také zahrnovat hudbu, sound art, poezii nebo cokoliv, co lze vložit do obálky a poslat poštou.

Sedmáci měli za úkol, vyjádřit se k tématu holocaustu, války, míru, lidské spolupráce apod. Výstupem jejich projektu byly drobné artefakty (obálky - umělecká díla), které byly hodnoceny nejdříve ve školním kole výtvarné soutěže a následně poslány do klání s mladými umělci dalších českých základních škol.

FOTOGALERIE

Všechna Mail Art-ová dílka zveřejněná ve fotogalerii postupují do dalšího kola.

Ve školním kole výtvarné soutěže „Mail Art – Dopisnice jako poselství míru“ byly nejúspěšnější tyto žákyně:

  1. místo: ELIŠKA ŠTÝSOVÁ (7. B)
  2. místo: DANIELA ZELENKOVÁ (7. B)
  3. místo: KATEŘINA VÍTKOVÁ (7. A)

GRATULACE!!!