Výprava do pravěku

30.05.2007 08:31

FOTOGALERIE 1      FOTOGALERIE 2      FOTOGALERIE 3

Výstava „Lovci mamutů“ 17. 5. 2007 a návštěva „Dne starobylých řemesel“ v archeologickém skanzenu Březno u Postoloprt 18. 5. 2007 představovaly start projektového dopoledne, uskutečněného na 2. stupni 30. 5. 2007. Ten den měli žáci možnost sestoupit proti času až na úsvit lidských dějin. V potemnělých jeskyních naší školy se na pár hodin stali členy prehistorického kmene. Mezi mamutími kly, kostmi divokých prasat a kůžemi šavlozubých tygrů se věnovali aktivitám, které tvořily život našich prapředků. Každý si mohl vybrat dvě z dvanácti nabízených stanovišť. Co bylo obsaženo v tomto „jídelníčku“? PRAVĚKÁ KUCHYNĚ, PRAVĚKÁ KERAMIKA (nádoby, hudební nástroje) JESKYNNÍ MALBY, PRAVĚK V LITERATUŘE (práce s internetem, dramatizace),  PRAVĚKÉ ŠPERKY, PRAVĚKÉ NÁBOŽENSTVÍ (magické figurky z hlíny), LOV MAMUTA (rituální tance, hra na hudební nástroje, střelba, body-painting),VÝVOJ ČLOVĚKA (film), ARCHEOLOGIE (archeologické vykopávky na vymezených lokalitách), TKANÍ (přátelské náramky) STRÁŽKYNĚ OHNĚ  (rozdělávání ohně, výroba oděvů), PRAVĚKÁ FAUNA A FLÓRA. V červnu 2007 ještě následovala  souhrnná „umělecko – historická expozice“ z  projektového dopoledne na chodbách školy.

barge