POEZIE

Poezie je básnictví. Autor tohoto druhu umění je označován za básníka a jeho dílo se od běžné mluvy odlišuje používáním uměleckých prostředků (rým, rytmus, básnické obrazy nebo symboly). Dnes existují díla, která nesplňují některé nebo dokonce žádné výše uvedené znaky, přesto jsou označována za poezii – jedná se hlavně o básně v próze.

BÁSNĚNÍ

Bludičky

01.04.2015 20:13
BLUDIČKY -  bludničky, světla, světýlka, jsou pohyblivé světelné úkazy, vídané v bažinatých terénech a lesích, většinou v podobě drobných plamínků. Vznikají pravděpodobně samovznícením bahenního plynu – metanu (tj. hlavní součást ZEMNÍHO PLYNU), který hoří namodralým plamenem....